Maskeramadine


                            Kweker Ad de Bok

                            © Henk de Vos

                                 © S. Flapper links de man en rechts de pop

                                © S. Flapper

                                 © S. Flapper  3 mannen

                                © S. Flapper links een man en rechts een pop

                                © S. Flapper jongen 3-6 dagen oud

                                © S. Flapper jong 35 dagen oud

                                 © S. Flapper Maskeramadine nest

                                                 © S. Flapper Maskeramadine nest

                                                                      Witoormaskeramadine

                                    © Ian Montgomery Witoormaskeramadine

                                    Witoormaskeramadine

Nominaatvorm:

Poephila personata personata

ondersoort:

Poephila personata leucotis