Bestuur


BESTUUR

Voorzitter: Gerrit Streefkerk

Tel. 06-12327464

E-mail: voorzitter@prachtvinken.nl


Secretaris: Simon Branderhorst

Tel. 0183-443863

E-mail: secretaris@prachtvinken.nl


Penningmeester

Jo Verhaar

Tel. 06-51204925

E-mail: penningmeester@prachtvinken.nl


Bestuursleden

Wim van Vliet

Tel. 06 57553640

E-mail: wimvanvliet1984@hotmail.com


Piet de Graaf (a.i.)

Tel. 06 22900137

E-mail: pietdegraaf7@hotmail.com

Ledenadministratie

Graag alle zaken die betrekking hebben op: lid worden, lid blijven, adreswijzigingen, opzeggingen en alle andere informatie omtrent het lidmaatschap sturen naar de ledenadministrateur Jo Verhaar.

Liefst per e-mail naar: ledenadministratie@prachtvinken.nl , vermeld zoveel mogelijk uw adresgegevens bij deze correspondentie.

Redactie (clubblad)

redactie@prachtvinken.nl

Internet Redactie(Website en Facebook)

R. Blankhorst en S. Flapper webredactie@prachtvinken.nl

TT Commissie

A. Blok

E-mail TT Commissie: tt@prachtvinken.nl


Technische Commissie

De Technische Commissie van de Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines heeft als doel alle voorkomende keurtechnische zaken te behartigen in de breedste zin van het woord en dat zowel binnen als buiten de speciaalclub.

G. Streefkerk, A.J. de Bok, G. Kant, B. van Rijkom

E-mail Technische Commissie: tc@prachtvinken.nl