Clubinformatie


U bent beland op de website van de Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines, een speciaalclub die is aangesloten bij de NBvV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Alle foto's en artikelen op deze website vallen onder copyright, het is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan deze elders te gebruiken.

Doelstellingen

De doelstellingen van onze speciaalclub zijn zeer breed te noemen:

 • het bevorderen van de kweek van Australische Prachtvinken en Papegaai Amadines en hun mutanten op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Wij streven naar natuurbroed, maar wij wijzen het gebruik van pleegouders niet af.
 • het uitdragen van de mening en de belangen van onze leden binnen de vogelliefhebberij, dat willen wij bereiken door nauw overleg en samenwerking met andere speciaalclubs, de keurmeestersvereniging en met de NBvV.
 • het bijeenbrengen van alle liefhebbers van Australische Prachtvinken en Papegaai Amadines, zodat er een breed gedragen samenwerkingsverband ontstaat, en de individuele leden gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen.
 • het behouden van een brede collectie Australische Prachtvinken en Papegaai Amadines voor de liefhebberij in Nederland.
 • samenwerking met zusterorganisaties in binnen- en buitenland.

Wat doen wij?

Onze doelstellingen denken we te kunnen bereiken door het organiseren van evenementen als:

 • vergaderingen
 • clubdagen
 • het organiseren van een landelijke tentoonstelling
 • het organiseren van 5 regioshows
 • het organiseren van regiodagen
 • het verzorgen van lezingen over de liefhebberij
 • bevorderen van uitwisseling van vogels door o.a. het rondsturen van een kwekerslijst onder de leden
 • een informatieve website
 • En last but not least door het uitgeven van een regelmatig verschijnend clubblad met interessante artikelen over de hobby

Waarom lid worden?

Er is toch niets leuker dan collega-kwekers te spreken die dezelfde soorten kweken. Ook is het leuker om je eigen vogels te vergelijken met dezelfde soorten. De speciaalclub is de laatste jaren duidelijk in opkomst, zo zien wij een toenemende opkomst op de regioshows en de landelijke tentoonstelling. Ook de onlangs ingevoerde regiodagen blijken een succes.

Bij ons staat een goed contact met onze leden in een hoog vaandel, daarnaast zijn wij als speciaalclub bereid om voor onze leden te bemiddelen bij het zoeken naar kweekmateriaal. Ook bestaat de mogelijkheid voor de leden om tegen een zeer geringe vergoeding te adverteren in het clubblad.

Ook op shows, lezingen en regiodagen zal het bestuur het uitwisselen van vogels bevorderen.