Noord - West te Hoogwoud  2023


Emblema Picta 

Goud: J. Bosma 93

Roodkop papagaai amadine

Goud: J. Bügel 93 

Brons: J Bügel 91

Bruinborst rietvink

Goud: J. Bügel 90

Brons: J. Bügel 89

Binsenastrilde

Zilver: J. Bügel 92

Driekleur Papegaaiamadine wildkleur

Goud Stellen: P.Commandeur 180

Zilver Stellen:P.Commandeur 179

Zilver: P.Commandeur 89

Dornastrilde 

Brons J. Bosma 91

Roodkop Papegaaiamadine wildkleur

Goud stammen: J. Bosma 360

Goud: J. Bügel 93  Algemeen kampioen

Brons: J. Bügel 91