Ceresamadine

Aidemosyna modesta of Neochmia modesta


In het wild

De verspreiding van de Ceresamadine is gelegen in het binnenland van oostelijk Australië. Van midden Queensland tot het zuiden van New South-Wales. De vogels leven in gras- en struiklanden, moerassen en rietvelden. Omdat de Ceresamadine alleen in de directe omgeving van water leeft en het land in Australië steeds droger wordt, krimpt ook het leefgebied van de Ceresamadine. Alleen in de broedtijd leeft de Ceresamadine paarsgewijs, in de rest van het jaar vormen ze grote groepen. Het voedsel bestaat vooral uit gras- en onkruidzaden. Voornamelijk in de regentijd worden er jongen grootgebracht. Het nest wordt direct aan de grond in graspollen en lage struiken gebouwd. Het nest wordt gebouwd met grashalmen en plantenvezels. Een legsel bestaat uit 4 tot 7 eieren. De jongen worden veelal met insecten groot gebracht. 

In avicultuur

De ceresamadine is een makkelijk te houden vogel die geschikt is voor zowel broedkooien als ruime vluchten en gezelschapsvolières. De ceres amadine is een rustig vogelje, zeker in een gemixte volière zal je merken dat de ceres amadine zich iets op de achtergrond zal bevinden. maar wanneer de vogel zich op zijn gemak voelt zal je merken dat hij als een van de eerste zich bevindt op de voerbak. 

Het geslachtsonderscheid is makkelijk te zien. Bij de pop ontbreekt het petje en de kinvlek. 

De kweek

Ze gaan vrij eenvoudig over tot nestbouw dit wordt over het algemeen gedaan in een tralie of halfopen nestkastje. Ze legen over het algemeen zo'n 4-5 eieren, deze worden een 12 a 13 dagen bebroed. Ongeveer 7 dagen na het uitkomen moeten de jongen geringd worden met ringmaat 2.7. Als de jongen goed worden groot gebracht zullen ze na een 20 dagen uitvliegen, het wil helaas nog wel eens voor komen dat de ouders de jongen niet helemaal goed voeren als ze gestoord worden. Wanneer de jongen zijn uitgevlogen zijn ze na een 35 zelfstandig en zullen ze na een 3 maanden op kleur zijn en na 9 maanden broedrijp.

Mutaties

Bij de Ceresamadine zijn twee mutanten te zien de agaat en de bruine variant, bij beide mutanten vererven geslachtsgebonden recessief. 

Show

Bij de ceresamadine worden de mannen en poppen afzonderlijke ingeschreven , aangezien ze een duidelijke geslachtsonderscheiding hebben. Over het algemeen zie je de man en de pop regelmatig verschijnen op de show.

Het belangrijkste punt van de ceresamadine zijn de halvemanen op de vleugels, hier wordt door de keurmeester als eerste na gekeken en ook direct op gestraft.

Benaming in andere talen

Nederlands: Ceresamadine

Duits: Zeresamadine, Zeresastrild

Engels: Plum-headed Finch, Cherry Finch

Frans: Aidémosyne modeste, Diamant modeste

Spaans: Diamante Modesto, Pinzón de Cabeza Carmín

Italiaans: Diamante zebrato / Diamante modesto


                           © Henk de Vos

                           Kweker A. van Eersel

                            © H.B. Grimmius

                                 © H.B. Grimmius

                            Ceresamadine wildkleur pop

                                 © S. Flapper Agaat man en wildkleur pop

                                 © S. Flapper Wildkleur man en agaat pop

                                 © S. Flapper Agaat man en wildkleur pop

                                 © S. Flapper Agaat man en wildkleur pop met 2 agaat jongen

                                © S. Flapper wildkleur man

                                © S. Flapper Agaat pop