Ceresamadine

Aidemosyna modesta of Neochmia modesta

Er worden geen ondersoorten beschreven.

De ceresamadine is een makkelijk te houden vogel die geschikt is voor zowel broedkooien als ruime vluchten en gezelschapsvolières. Ze gaan vrij eenvoudig over tot nestbouw en het leggen van eieren. Broeden gaat meestal keurig en de bevruchting is prima. Echter zodra de eieren uit komen wil deze soort nogal eens de jongen uit het nest smijten. Daarom worden de meeste ceresamadines door japanse meeuwtjes groot gebracht. De jongen zijn binnen 3 maanden op kleur. Het geslachtsonderscheid is makkelijk. Bij de pop ontbreekt het petje en de kinvlek. De beide mutanten agaat en bruin ververven geslachtsgebonden recessief.

Ringmaat 2,7

De verspreiding van de Ceresamadine is gelegen in het binnenland van oostelijk Australië. Van midden Queensland tot het zuiden van New South-Wales. De vogels leven in gras- en struiklanden, moerassen en rietvelden. Omdat de Ceresamadine alleen in de directe omgeving van water leeft en het land in Australië steeds droger wordt, krimpt ook het leefgebied van de Ceresamadine. Alleen in de broedtijd leeft de Ceresamadine paarsgewijs, in de rest van het jaar vormen ze grote groepen. Het voedsel bestaat vooral uit gras- en onkruidzaden. Voornamelijk in de regentijd worden er jongen grootgebracht. Het nest wordt direct aan de grond in graspollen en lage struiken gebouwd. Het nest wordt gebouwd met grashalmen en plantenvezels. Een legsel bestaat uit 4 tot 7 eieren. De jongen worden veelal met insecten groot gebracht. 

Nederlands: Ceresamadine

Engels: Plum-headed Finch, Cherry Finch

Duits: Zeresamadine, Zeresastrild

Frans: Aidémosyne modeste, Diamant modeste

Spaans: Diamante Modesto, Pinzón de Cabeza Carmín


                           © Henk de Vos

                           Kweker A. van Eersel

                            © H.B. Grimmius

                                 © H.B. Grimmius

                            Ceresamadine wildkleur pop

                                 © S. Flapper Agaat man en wildkleur pop

                                 © S. Flapper Wildkleur man en agaat pop

                                 © S. Flapper Agaat man en wildkleur pop

                                 © S. Flapper Agaat man en wildkleur pop met 2 agaat jongen

                                © S. Flapper wildkleur man

                                © S. Flapper Agaat pop