Binsenastrilde

Neochmia ruficauda ruficauda: Queensland (Burdekin tot  New South Wales). Mogelijk uitgestorven.

Neochmia ruficauda clarescens: Noord Queensland (zuid Cape York Peninsula)

Neochmia ruficauda subclarescens: West en Noord Australia (Shark Bay tot Golf van Carpenteria)

De binsenastrilde is een geschikte vogel voor beginners. Ze kunnen zowel in de volière als in broedkooien worden gekweekt. Het zijn over het algemeen zeer sociale vogels en kunnen overal bij in een gezelschapsvolière. In een begroeide buitenvolière zullen ze meestal kiezen voor een nest in een struik of conifeer. Het onderscheid tussen man en pop is makkelijk. De pop heeft een kleiner masker en is matter van kleur. Als TT-vogel is het een lastige vogel omdat deze veel mogelijke foutkenmerken heeft. 

Het binsenastrilde bestand is, sinds het uitvoerverbod in Australië, in Nederland opgebouwd uit in gevangenschap gehouden exemplaren. In de begin jaren zestig en zeventig is geen rekening gehouden met de ondersoort, waartoe de kweekvogels behoorden. Het gevolg is dat in Europa nauwelijks meer sprake is van een zuivere nominaatvorm, Neochmia r.ruficauda, dan wel ondersoort,  Wel is tijdens de kweekselectie gedurende deze tijd steeds getracht vogels te kweken met een zo helder mogelijke kleur en een zo groot mogelijk masker. Het gevolg van deze kweek- en selectiewijze is, dat de Binsenastrilde, welke wij in Nederland kennen, een andere vogel is dan die in de vrije natuur voor komt.

Ringmaat 2,5 of 2,7 

Zoals veel van de andere prachtvinken leven de binsenastrilden in groepen. Hun voedsel bestaat uit allerlei halfrijpe graszaden, die ze behendig uit de aren plukken. In de regentijd wordt er gebroed, de koppels zonderen zich dan van de groep af. Het nest wordt gebouwd van grashalmen en veren en is terug te vinden in het dichte struikgewas. Het legsel bestaat uit 3 tot 6 eieren. De jongen worden vooral met insecten gevoerd. De nominaatvorm is in de natuur mogelijk al uitgestorven. clarescens wordt gezien als bedreigd en subclarescens als bijna bedreigd. De gevaren zijn de invloed van klimaatverandering en veeteelt(overbegrazing) en verandering van brandregimes.

BroedduurL 12-14 dagen

Uitvliegen: 21 dagen

Zelfstandig: 40-42 dagen

Op kleur: 6 maanden

Geslachtsrijp: 11 maanden

Lengte van kop tot staart: 12cm


Benaming in verschillende talen

Nederlands: Binsenastrilde

Duits: Binsenamadine, Binsenastrild

Engels: Star Finch

Frans: Diamant à queue rousse

Spaans: Diamante Colirrojo

Italiaans: Diamante codarossa


                           © Henk de Vos   Binsenastrilde wildkleur man

                            © Henk de Vos   Binsenastrilde cinnamon pop

                            Binsenastrilde wildkleur pop

                           Binsenastrilde cinnamon pop

                            Binsenastrilde oranjesnavel man

                            Binsenastrilde oranjesnavel man kweker W. van Vliet

                           Binsenastrilde oranjesnavel man kweker W. van Vliet

                            Binsenastrilde cinnamon pop kweker J.M.C. Sloff

Mutatie: Geelsnavel pastel

                                 Mutatie: Geelsnavel pastel bont 

                                          Mutatie: Geelsnavel pastel

   Mutatie: pastel 

                           Kweker Bert van Rijkom Binsenastrilde oranjesnavel overgoten man

                                   Kweker Bert van Rijkom Binsenastrilde oranjesnavel overgoten man 

                           © foto Henk de Vos Binsenastrilde oranjesnavel overgoten en 1 wildkleur                                       Kweker  Bert van Rijkom

                           © foto Henk de Vos Binsenastrilde oranjesnavel cinnamon pastel                                                             Kweker Bert van Rijkom

                           © foto Henk de Vos Binsenastrilde oranjesnavel pastel, wildkleur, cinnamon pastel                               Kweker Bert van Rijkom

                            © foto Henk de Vos Binsenastrilde roodsnavel overgoten en cinnamon                                                         Kweker Bert van Rijkom

                           © foto Henk de Vos Binsenastrilde roodsnavel wildkleur, overgoten en cinnamon                                         Kweker Bert van Rijkom

                            © foto Henk de Vos jonge binsenastrilde Kweker Bert van Rijkom